Obydlí pod Tatrami

První člověk na území Slovenska žil právě pod Tatrami v době kamenné. První zprávy o horských výpravách, které byly zaměřeny jen na estetické poznávání, pocházejí ze 16. století. Studenti z Kežmarského lycea jezdili do Vysokých Tater na exkurze spojené se sběrem přírodnin. V roce 1615 tři studenti, které vedl David Frolich, vystoupili na Kežmarský štít. Je to první historicky doložený výstup na tatranský štít. Rozvoji turistiky bránila malá přístupnost do oblasti <b>Vysokých Tater</b>. Ale od té doby, co se rozvinul síť stezek a možnosti přístupu do oblasti, výrazně stoupl počet turistů. Roční návštěvnost po druhé světové válce byla 20.000 osob, ale v 80. letech už to byly 4 miliony.

V roce 1949 vznikl Tatranský národní park (TANAP), který výrazně přispěl k ochraně Vysokých Tater. Rozvíjející se horolezectví si vynutilo vznik horolezecké organizace IAMES v r. 1921. Tehdejší spolek tatranských horolezců sa po 2. světové válce rozrostl do Slovenského horolezeckého svazu. Později se název upravil na dnešní IAMES. Snad největšími sportovními událostmi byly lyžařská mistrovství světa FIS 1935 a 1970 na <b>Štrbském Plese</b>. Jako památka obětem Vysokých Tater vznikl pod Ostrvou v limbovém háji Symbolický hřbitov, jehož existence se nese v duchu myšlenky "Mrtvým na památku, živým pro výstrahu".

V současnosti jsou <b>Vysoké Tatry</b> jednou z turisticky nejnavštěvovanější oblastí Slovenska.

Historie Vysokých Tater

Historie Lázně Vysoké Tatry

Po vyzdvihnutí pohoří Vysoké Tatry, které bylo v mladších třetihorách asi před 25 milióny let, začalo jejich modelování. Ve čtvrtohorách byly zaledněné. Ledovce roztály před deseti tisíci lety. Z jednadvaceti ledovců byl největší bílovodský - 14 km dlouhý, 1,5 km široký a až 200-300 m silný. Vysoké Tatry jsou jádrovým pohořím. Skládají se z krystalického jádra, tvořeného žulou a částečně krystalickými břidlicemi, a z vápencového obalu.